ေခါင္ေခါင္

I dunno who started it, but its really nice

Published by ေခါင္ေခါင္ under on Tuesday, September 09, 2008
1. A foolish man tells a woman to STOP talking, but a WISE man tells

her that she looks extremely BEAUTIFUL when her LIPS are CLOSED.
2.. One GOOD way to REDUCE Alcohol consumption :

Before Marriage - Drink whenever you are SAD

After Marriage - Drink whenever you are HAPPY3. Three FASTEST means of Communication :

1. Tele-Phone

2. Tele-Vision

3. Tell to Woman

Need still FASTER - Tell her NOT to tell ANYONE..4.. Love your friends not their sisters. Love your sisters not their friends.


6.. Let us be generous like this : Four Ants are moving through a forest.

They see an ELEPHANT coming towards them.


Ant 1 says : we should KILL him.

Ant 2 says : No, Let us break his Leg alone.

Ant 3 says : No, we will just throw him away from our path..

Ant 4 says : No, we will LEAVE him because he is ALONE and we are FOUR.
7. If you do NOT have a Girl Friend - You are missing SOME thing in your life.

If you HAVE a Girl Friend - You are missing EVERY thing in your life.
8.. Question : When do you CONGRATULATE someone for their MISTAKE.

Answer : On their MARRIAGE.
9. When your LIFE is in DARKNESS, PRAY GOD and ask him to free you
from Darkness.

Even after you pray, if U R still in Darkness - Please PAY the
ELECTRICITY BILL.
10. Why Government do NOT allow a Man to MARRY 2 Women.

Because per Constitution, you can NOT BE PUNISHED TWICE for the same Mistake.

3 comments:

chaos said... @ September 9, 2008 at 8:12 PM

မိုက္တယ္ ေခါင္ေခါင္ေရ

tharrhtoo said... @ September 10, 2008 at 1:54 AM

ေခါင္ရယ္..နာေတာ့ နားလည္ဖူးကြာ
အရင္းျမင့္ေတာ့ န၀တျဖစ္သြားျပီေတာ့
အဟစ္ဟစ္..ဂစ္

ဇင္ေယာ္ said... @ September 13, 2008 at 9:15 AM

ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးမိတယ္။ နံပါတ္ ၁နဲ ့၂ ကေပးတဲ.သင္ခန္းစာ ေလးေတာ္တာ္ေကာင္းတယ္ဗ်။
အသံုး၀င္တယ္။ နံပါတ္၃ကိုေတာ့ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ။
မွန္ပါ့။ မေၿပာပါနဲ ့ဆို မိုးရြာထဲ ထီးေဆာင္းၿပီးေတာ့ကို
ေလွ်ာက္ေၿပာဦးမွာ။ နံပါတ္၄မွာ ခၽြင္းခ်က္ ေတာ့ထားရမယ္။ ေယာက္ဖေလာင္းေတြ အတြက္ေလ။
၉နဲ ့၁၀ အေၾကာင္းေၿပာရင္ ကားၿပာေလးကို ၿမင္ေယာင္လာလို ့ ေၿပာေတာ့ဘူး။

Post a Comment

 

Lipsum

Followers