ေခါင္ေခါင္

NO POINTING FINGERS.

Published by ေခါင္ေခါင္ under on Saturday, August 16, 2008
A man asked his father-in-law, "Many people praised you for a successful marriage. Could you please share with me your secret?"
The father-in-law answered in a smile, "Never criticize your wife for her shortcomings or when she does something wrong. Always bear in mind that because of her shortcomings and weaknesses, she could not find a better husband than you."

We all look forward to being loved and respected. Many people are afraid of losing face. Generally, when a person makes a mistake, he would look around to find a scapegoat to point the finger at. This is the start of a war. We should always remember that when we point one finger at a person, the other four fingers are pointing at ourselves. If we forgive the others, others will ignore our mistake too.

1 comments:

ဇင္ေယာ္ said... @ September 13, 2008 at 9:23 AM

အင္း သင္ခန္းစာေလးေတြ မွ်ေ၀ေပးတာ ေက်းဇူးဗ်ိဳ.။
သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေလးေတြပါပဲ။
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ အားေပးတယ္ဗ်ိဳ.။

Post a Comment

 

Lipsum

Followers